De Stralende Lachertjes

TheShinyLaughters/LesJoyeuxrieurs

De Stralende Lachertjes

TheShinyLaughters/LesJoyeuxrieurs

B.A.L-oase =

een oase van rust
een oase van stilte

een oase om jezelf centraal te zetten.
een oase van wat je op dat moment nodig hebt. 

een eigen plek om voor jezelf te zorgen door 3 pijlers:

bewegen - ademen - lachen.

BAL-oase

Bewegen : Laat de energie stromen

Ademen: Liefde inademen, angst uitademen

Lachen is gezond: hoho hahaha

BAL: Bewegen - Ademen - Lachen

Komende van 2 burn-outs en de valkuilen herkend van een mogelijke 3de burn-out, heb ik beseft dat zelfzorg een belangrijk deel is in het herstellen van het lichaam. 

Bij zelfzorg staan 3 pijlers central: Bewegen - Ademen - Lachen. 

1ste Pijler: Bewegen

Niet alleen lichaamsbeweging die we krijgen bij het lachen en ademen. De energie in ons opnieuw laten stromen, om zo ons lichaam terug de kracht te geven om zelf te genezen - te helen.

2de Pijler: Ademen

Een heel natuurlijk proces dat je doet zonder na te denken. Tot je bewust stilstaat bij het ademen, tot je bewust bent van het inademen en het uitademen. Een verhoging van je zuurstofgehalte in het bloed, in de hersenen, een verhoogde productiviteit, een verhoging van je energie. Diep inademen brengt rust.

3de Pijler: Lachen

Lachen is gezond.  Lachen verstrekt het immunsysteem; verhoogt de zuurstofgehalte in ons lichaam, versterkt onze spieren.

Lachen helpt om elke dag positief te benaderen, om een negatieve gedachte om te toveren naar een positieve, om een stressvolle situatie vanuit een ander standpunt te zien om tot creatieve oplossingen te komen.